Ngày 28 tháng 9 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 1011/UBND-CT
Ngày ban: hành: 14/02/2020
Người ký: Phan Thiên Định
Trích yếu:
Về việc tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh