Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 275/KH-UBND
Ngày ban: hành: 27/12/2019
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I di tích Kinh thành Huế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2019
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh