Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 474/TB-UBND
Ngày ban: hành: 20/12/2019
Người ký: Nguyễn Đình Bách
Trích yếu:
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh