Ngày 28 tháng 9 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 04/CĐ-UBND
Ngày ban: hành: 06/12/2019
Người ký: Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Lỡ mồm long móng ở gia súc
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh