Ngày 20 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 5893/UBND-ĐC
Ngày ban: hành: 16/08/2019
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
V/v tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đối với tổ chức, dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh