Ngày 20 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 164/KH-UBND
Ngày ban: hành: 12/07/2019
Người ký: Nguyễn Dung
Trích yếu:
Thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh