Ngày 17 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 4523/UBND-ĐC
Ngày ban: hành: 08/07/2019
Người ký: Phan Thiên Định
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh