Ngày 20 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 4183/UBND-DN
Ngày ban: hành: 27/06/2019
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc thực hiện quy định của Tỉnh ủy về trách nhiệm bảo vệ của người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh