Ngày 17 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 02/CĐ-UBND
Ngày ban: hành: 23/04/2019
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về đảm bảo an toàn trật tự về phòng chống cháy nổ.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh