Ngày 17 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 19/BC-UBND
Ngày ban: hành: 31/01/2019
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh