Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 1019/UBND-GT
Ngày ban: hành: 09/02/2018
Người ký: Đặng Ngọc Trân
Trích yếu:
Về việc kiểm tra, xử lý vấn đề báo nêu " Xe khách "chui" nhốn nháo đón, trả hàng "chui" tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Huế
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh