Ngày 20 tháng 2 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 9537/UBND-NV
Ngày ban: hành: 27/12/2017
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh