Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 258/KH-UBND
Ngày ban: hành: 21/12/2017
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm 2018 về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh