Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 343/TB-UBND
Ngày ban: hành: 12/12/2017
Người ký: Đặng Ngọc Trân
Trích yếu:
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh vào ngày 06/12/2017.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh