Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 8940/UBND-XH
Ngày ban: hành: 04/12/2017
Người ký: Đoàn Thanh Vinh
Trích yếu:
V/v chỉ đạo thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh