Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
Số văn bản: 256/BC-UBND
Ngày ban: hành: 02/12/2017
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng đầu năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm của tháng cuối năm 2017
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm
[  Các văn bản khác]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh