Ngày 17 tháng 10 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
LOẠI VĂN BẢN CÔNG VĂN
           Nội dung:
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
4 trang  [1] [2] [3] [4]

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh