Ngày 27 tháng 11 năm 2021
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
LOẠI VĂN BẢN CÔNG VĂN
           Nội dung:
 Số kí hiệu  Ngày ban hành  Trích yếu
Không có văn bản!

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh