Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 1217/UBND-NV
Ngày ban: hành: 21/02/2020
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
V/v thực hiện NQ của HĐND tỉnh về việc sắp xếp, sáp nhập và thành lập mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh