Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 1149/UBND-GD
Ngày ban: hành: 19/02/2020
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
V/v triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh