Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 1096/UBND-HCC
Ngày ban: hành: 17/02/2020
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
V/v đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến kết hợp với giảm cước chuyển phát từ ngày 17/02/2020 đến 31/3/2020 khi người dân tham gia giải quyết TTHC trực tuyến
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh