Ngày 31 tháng 10 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 28/CT-UBND
Ngày ban: hành: 30/12/2019
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh