Ngày 14 tháng 7 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 9740/UBND-TH
Ngày ban: hành: 19/12/2019
Người ký: Phan Lê Hiến
Trích yếu:
Về việc đẩy mạnh triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh