Ngày 27 tháng 1 năm 2020
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 9178/UBND-HCC
Ngày ban: hành: 02/12/2019
Người ký: Phan Thiên Định
Trích yếu:
V/v kết nối, tích hợp chính thức Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Quyết định
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh