Ngày 17 tháng 10 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 6701 /UBND-TTr
Ngày ban: hành: 14/09/2019
Người ký: Nguyễn Dung
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của HĐND tỉnh, khóa VII, kỳ họp lần thứ 8 (Lần 2)
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh