Ngày 17 tháng 10 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 6638/UBND-GT
Ngày ban: hành: 12/09/2019
Người ký: Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
V/v triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến, tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh