Ngày 17 tháng 10 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 6590/UBND-HCC
Ngày ban: hành: 11/09/2019
Người ký: Phan Thiên Định
Trích yếu:
Về triển khai thực hiện thống nhất và đồng bộ giải quyết TTHC liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phítrên địa bàn tỉnh
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh