Ngày 20 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 5982 /UBND-CT
Ngày ban: hành: 21/08/2019
Người ký: Nguyễn Đình Bách
Trích yếu:
V/v đảm bảo an ninh trật tư, an toàn nổ mìn tại mỏ đá vôi Phong Xuân
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh