Ngày 17 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 2937/UBND-DN
Ngày ban: hành: 16/05/2019
Người ký: Trần Thị Hoài Trâm
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019của Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh