Ngày 20 tháng 9 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 3002/UBND-TP
Ngày ban: hành: 17/05/2019
Người ký: Nguyễn Dung
Trích yếu:
Về việc triển khai công tác phổ biến, , giáo dục pháp luật , hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận năm 2019
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh