Ngày 26 tháng 8 năm 2019
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 19/KH-UBND
Ngày ban: hành: 28/01/2019
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Xúc tiến đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2019
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh