Ngày 13 tháng 12 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 09/CĐ-UBND
Ngày ban: hành: 04/10/2018
Người ký: Hoàng Ngọc Khanh
Trích yếu:
Về việc tổ chức Lễ tang của đồng chí Đỗ Mười Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo hình thức Quốc tang
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh