Ngày 13 tháng 12 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 06/CĐ-UBND
Ngày ban: hành: 22/09/2018
Người ký: Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công điện
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh