Ngày 13 tháng 12 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 12/CT-UBND
Ngày ban: hành: 28/06/2018
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2018
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Hiệu lực: Có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2018
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh