Ngày 13 tháng 12 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 153/BC-UBND
Ngày ban: hành: 30/06/2018
Người ký: Nguyễn Dung
Trích yếu:
Kết quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 06 tháng đầu năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh