Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 119/BC-UBND
Ngày ban: hành: 11/06/2018
Người ký: Nguyễn Văn Phương
Trích yếu:
Đánh giá tình hình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2017
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh