Ngày 20 tháng 2 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 963/UBND-TC
Ngày ban: hành: 07/02/2018
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Về việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh