Ngày 13 tháng 12 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 15/BC-UBND
Ngày ban: hành: 01/02/2018
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Báo cáo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh