Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 37/CT-UBND
Ngày ban: hành: 25/12/2017
Người ký: Nguyễn Văn Cao
Trích yếu:
Về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Chỉ thị
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh