Ngày 20 tháng 10 năm 2018
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 269/KH-UBND
Ngày ban: hành: 29/12/2017
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Tăng cường công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh