Ngày 12 tháng 12 năm 2017
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 199/KH-UBND
Ngày ban: hành: 05/10/2017
Người ký: Phan Ngọc Thọ
Trích yếu:
Giải quyết tốt các vấn đề môi trường trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2017 - 2022
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Kế hoạch
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh