Ngày 12 tháng 12 năm 2017
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 7059/UBND-TN
Ngày ban: hành: 29/09/2017
Người ký: Đặng Ngọc Trân
Trích yếu:
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành pháp luật và bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh