Ngày 12 tháng 12 năm 2017
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 6863/UBND-GT
Ngày ban: hành: 22/09/2017
Người ký: Đặng Ngọc Trân
Trích yếu:
V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm việc đánh bắt hải sản trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn luồng hàng hải tại cảng Chân Mây
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Công văn
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh