Ngày 12 tháng 12 năm 2017
 
  LOẠI VĂN BẢN
  TOÀN BỘ VĂN BẢN
CHI TIẾT VĂN BẢN
[  Các văn bản khác]
Số văn bản: 267/TB-UBND
Ngày ban: hành: 26/09/2017
Người ký: Đặng Ngọc Trân
Trích yếu:
V/v thông báo kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ ở trụ sở Tiếp công dân huyện Phong Điền vào ngày 20/9/2017.
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Phân loại: Thông báo
Hiệu lực:
   Tệp đính kèm

® Chịu trách nhiệm nội dung Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
©2008 Kỹ thuật, giải pháp và thiết kế: Trung tâm Tin học Hành chính - Văn phòng UBND tỉnh